Moja-Apka.SK Software
komplexné profesionálne riešenie pre Vás a Váš priestor

SOFTVÉR

  Software
  SUPPORT
  
 
 
 KONTAKTY:

 HERMES FENG SHUI, s.r.o.

  Koceľova 1105/1

  94901 Nitra

  IČO: 44831391

  DIČ:2022856671

 +421 905 479 695

 +421 911 721 995
 podpora@fengshui.sk
 

 

 

FENG SHUI GRAFICKÁ ČASŤ I.

Feng Shui Master / HomeMaster

Profesionálne kreslenie - ladenie - úprava - harmonizácia objektov

PODPORNÉ GRAFICKÉ PROSTREDIE

 

 

Manuálne, Poloautomatické a Plnoautomatické grafické funkcie a nástroje.

To znamená, že program vám pri kreslení pomáha,

dokonca za vás rozkresluje všetky potrebné podklady.  

 

 
I. Feng Shui Grafické automatické nástroje
 II. Feng Shui Grafické funkcie a automatické nástroje
III. Grafické nástroje kreslenia
IV. Grafické funkcie ovládania

 

 

 

 

 

 

 

 

FENG SHUI GRAFICKÁ ČASŤ II.
Feng Shui Master / HomeMaster

Profesionálne kreslenie - ladenie - úprava - harmonizácia objektov

NIEKTORÉ ZO ZARIAĎOVACÍCH PRVKOV

Feng shui sady zariaďovacích, ladiacich a stimulačných prvkov a prvkov bytového vybavenia.

Pod jednotlivými klikátkami sa nachádza 1600 zariaďovacích prvkov.

 

Každý zariaďovací prvok bytového vybavenia a stavebný prvok má predvolené

parametre podľa systémov feng shui, okrem nasmerovania pozície, rozmeru, materiálu, 

živlu a farebného odtieňa - prevedenia. Program upozorňuje, keď príslušný stavebný alebo

zariaďovací prvok niekoho alebo niečo ohrozuje a poškodzuje.

 

 

Z týchto dôvodov užívateľ nemusí ovládať systémy feng shui.

Program všetko vypočíta, pripraví všetky podklady a výstupy, zároveň upozorní

na poruchy a nedostatky priestoru. Následne ponúkne i nápravné opatrenia a riešenia.

 

 

NIEKTORÉ ZO ZARIAĎOVACÍCH PRVKOV

   
   
   
GRAFICKÁ ČASŤ III.

Miestnosti a ďalšie stavebné prvky majú

preddefinované parametre podľa systémov feng shui  

Z týchto dôvodov užívateľ nemusí ovládať systémy feng shui.

Program všetko vypočíta, pripraví všetky podklady a výstupy, zároveň upozorní

na poruchy a nedostatky priestoru. Následne ponúkne i nápravné opatrenia a riešenia.

MIESTNOSTI BALKÓNY
   
LOGGIE TERASY
   
DVERE OKNÁ
   
® Hermes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Feng Shui MASTER

® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

© Hermes, 1998-2015 All rights reserved