Moja-Apka.SK Software
komplexné profesionálne riešenie pre Vás a Váš priestor

SOFTVÉR

  Software
  SUPPORT
  
 
 
 KONTAKTY:

 HERMES FENG SHUI, s.r.o.

  Koceľova 1105/1

  94901 Nitra

  IČO: 44831391

  DIČ:2022856671

 +421 905 479 695

 +421 911 721 995
 podpora@fengshui.sk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SW - FENG SHUI HOME MASTER

Je určený pre všetkých, ktorí riešia čokoľvek ohľadom bývania. Pre laikov – tých, ktorí si vyberajú,

zariaďujú alebo stavajú svoj byt/dom, ale samozrejme je určený aj pre profesionálov – architektov, projektantov, profesionálnych poradcov feng shui.

Softvér obsahuje kompletné grafické prostredie pre kreslenie, analýzu - výber, úpravu, harmonizáciu

a zariaďovanie priestorov – pozemkov, lokalít, domov, bytov, kancelárií, budov, …

Obsahuje Programového sprievodcu

Ponúka komplexnú výuku systémov feng shui a to priamo pri upravách a harmonizácii konkrétneho priestoru 

Ponúka všetky potrebné výstupy v tlačovej forme

Pre Poradcov feng shui ponúka výstupy na profesionálnych planžetách pre klienta

PRE NEOBEDZENÝ POČET PRIESTOROV

 

Čo všetko tento softvér dokáže?

Jednoducho nakreslí ľubovolný priestor, presne určí energetické centrum objektu aj jednotlivých miestností, rozloží energetickú ružicu na celý objekt i na jednotlivé miestnosti – jednoduchá vizuálna kontrola pre užívateľa

Zariaďuje priestor nábytkom a ďalšími funkčnými a dekoračnými predmetmi

Navrhuje doplnenie konkrétnych živlov – materiálov na vyváženie energetiky priestoru

Navrhuje konkrétne farby stien

Navrhuje obrazy s konkrétnou symbolikou

Upozorňuje, čo na konkrétnom mieste v priestore môže a čo nemôže byť umiestnené

Upozorňuje na nevhodné perspektívy a chýbajúce časti priestoru

Upozorňuje na nevhodné umiestnenie miestností s vodou a ponúka nápravné opatrenia

Umiestňuje ochranné prvky, ktoré si užívateľ hneď môže vytlačiť

Umiestňuje a kontroluje polarizačné krištály

Kontroluje a sleduje pozície stavebných prvkov - okien, dverí, ... komíny, preklady, ...

Kontroluje pozície a umiestnenie všetkých elektrických spotrebičov a celého vybavenia domácnosti

i s osobnými predmetmi či dokumentami

Upozorní na patogénne a rakovinové body priestoru

Pri práci kontroluje rozmery podľa feng shui metra

Vypíše všetky identifikované chyby, nedostatky a poškodenia priestoru.

V Infotextoch poskytne pomoc, navrhne  riešenie a nápravné opatrenia pri úpravách a harmonizácii konkrétneho priestoru ako celku, ale i  jeho jednotlivých miestností, a to s prihliadnutím na ich zariadenie, umiestnenie osobného nábytku, osobných predmetov a samozrejme i s prihliadnutím

na konkrétnych obyvateľov.

Kontroluje správnosť vykonaných opatrení.

Obsahuje rozdelenie jednotlivých farieb a materiálov podľa 5 prvkov

Obsahuje rozdelenie jednotlivých potravín podľa 5 prvkov  

 

 

 

 

   

Feng Shui MASTER

® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

© Hermes, 1998-2015 All rights reserved