LUNÁRNY KALENDÁR - OVLÁDANIE - FUNKCIE

APLIKÁCIA LUNÁRNY KALENDÁR

Zdravie, Výživa, Kozmetika, Domácnosť, Záhrada, Dom/Byt - stavba a rekonštrukcia

 

1.1. PO INŠTALÁCII

VLOŽTE AKTIVAČNÝ KĽÚČ

VLOŽTE ÚDAJE

NAPÍŠTE PRIEZVISKO, MENO, ZVOĽTE POHLAVIE A ZADAJTE DÁTUM A ČAS NARODENIA

PRI ZADÁVANÍ DÁTUMU A ČASU VÁM ODPORÚČAME POUŹIŤ TLAČÍTKA  + / -  A TO Z DÔVODU,

ŽE NIEKTORÉ MOBILNÉ ZARIADENIA NEZAPÍŠU NAVOLENÉ HODNOTY DÁTUMU,

AK JE POUŽITÁ STREDNÁ ČASŤ KOMPONENTY DÁTUMOVNÍKA

NA ZÁVER KLIKNITE "OK" - APLIKÁCIA SA SPUSTÍ

2. OVLÁDANIE - MENU

PREHĽAD CELÉHO KALENDÁRNEHO MESIACA

DETAIL AKTUÁLNEHO DŇA
POTIAHNUTÍM PRSTA DO STRÁN

MÔŽETE ROLOVAŤ JEDNOTLIVÉ MESIACE

KLIKNITE NA JEDNOTLIVÉ DNI - ZMENIA SA HODNOTY V ČASTI DETAIL AKTUÁLNEHO DŇA  - "MENINY SVIATKY"  A  "HODNOTA MESIACA A DŇA"
PRVÉ KLIKNUTIE NA TOTO POLE ZMENÍ HODNOTY V POLI "DETAIL DŇA I. DRUHÉ KLIKNUTIE SPUSTÍ ČASŤ "ÚPLNÝ PREHĽAD DŇA"

ČASŤ ÚPLNÝ PREHĽAD DŇA A MESIACA

LUNÁRNE KALENDÁRE PREHĽAD ROLOVACIE TEXTOVÉ POLE
DVOJKLIKOM NA TEXT SA TEXT ZVÄČŠÍ A ZASA ZMENŠÍ  
ROLOVACIE TEXTOVÉ POLE NÁVRAT NA LUNÁRNY KALENDÁR - PREHĽAD
DVOJKLIKOM NA TEXT SA TEXT ZVÄČŠÍ A ZASA ZMENŠÍ  
SPUSTENIE LUNÁRNY KALENDÁR - ZDRAVIE LUNÁRNY KAENDÁR ZDRAVIE - MENU
KLIKNITE NA IKONKU SPUSTÍ SA PREHĽAD LUN KAL ZDRAVIE
LUNÁRNY KALENDÁR ZDRAVIE - MENU LUNÁRNY KAENDÁR ZDRAVIE - MENU
POTIAHNUTÍM PRSTA DO STRÁN
MÔŽETE ROLOVAŤ V PREHĽADE SYMBOLOV
POTIAHNUTÍM PRSTA HORE A DOLU
MÔŽETE ROLOVAŤ TEXTOVÉ POLE ODPORÚČANÍ A ČINNOSTÍ
ROLOVANIE DNÍ V RÁMCI MESIACA DETAIL AKTUÁLNEHO DŇA
POTIAHNUTÍM PRSTA HORE A DOLU
MÔŽETE ROLOVAŤ JEDNOTLIVÉ DNI V RÁMCI MESIACA
KLIKÁTKO AKTUALIZUJE DETAIL DŇA I.
NÁVRAT DO MENU LUNÁRNY KALENDÁR - PREHĽAD NÁVRAT DO MENU - PREHĽAD CELÉHO KALEND. MESIACA
KLIKNITE NA KLIKÁTKO NAZAD KLIKNITE NA KLIKÁTKO SKRATKA DŇA  (PO, UT, ST ...)
MENU PREHĽAD CELÉHO KALENDÁRNEHO MESIACA  
   

LUNÁRNY KALENDÁR

 

ZDRAVIE

LUNÁRNY KALENDÁR

VÝŽIVA

LUNÁRNY KALENDÁR

  

KOZMETIKA

LUNÁRNY KALENDÁR

DOMÁCNOSŤ

LUNÁRNY KALENDÁR

ZÁHRADA

LUNÁRNY KALENDÁR

DOM BYT - STAVBA A REKONŠTRUKCIA

2.1. MENU  1 - VKLADANIE OSOBY

FUNKCIE :
1 - VYBRAŤ OSOBU
2 - PRIDAŤ NOVÚ OSOBU
3 - ODSTRÁNIŤ OSOBU
4 - UPRAVIŤ OSOBNÉ ÚDAJE
5 - IMPORTOVAŤ ZOZNAM OSÔB Z DOKUMENTU ( .txt )

6 - OTVORIŤ DOLNÉ  MENU -3 (Pomocné - alternatívne klikátko)

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO OZNAČENÉ ČERVENOU FARBOU

VYVOLÁTE MENU "VKLADANIE OSOBY"

 

2.2. MENU 2 - VÝBER OSOBY

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO OZNAČENÉ ČERVENOU FARBOU

VYVOLÁTE MENU "VÝBER OSOBY"

 

2.3. MENU 3 - POKROČILÉ OVLÁDANIE

FUNKCIE :
1 - VYTVORIŤ NOVÝ PROJEKT - NOVÝ SÚBOR S OSOBAMI
2 - OTVORIŤ INÝ - ĎALŠÍ PROJEKT
3 - UPRAVIŤ PROJEKT - PRÁCA S PROJEKTOM :
  Premenovať - možnosť zmeniť - upraviť názov projektu
  Importovať - možnosť načítať menný zoznam osôb z dokumentu( .txt )
  Exportovať - možnosť vytvoriť zo zoznamu osôb dokument ( .txt )
  na ďalšiu úpravu, zálohovanie, alebo na načítanie zoznamu do ďalšieho 
  mobilného zariadenia
  Vymazať - odstráni zvolený projekt zo zoznamu projektov
4 - ULOŽIŤ PROJEKT
5 - ZMENIŤ FARBY APLIKÁCIE
6 - SPUSTIŤ HORNÉ MENU 4 (Pomocné - alternatívne klikátko)

VYVOLANIE MENU 3 - ALTERNATÍVNY SPÔSOB

KLIKNITE ALEBO PODRŽTE TLAČÍTKO OZNAČENÉ ČERVENOU FARBOU VYVOLÁTE MENU "POKROČILÉ OVLÁDANIE"
--------------------------------------------------------------

AK MÁ VÁŠ MOBIL PROBLÉM S VYVOLANÍM MENU 3 ŠTANDARDNÝM SPÔSOBOM, POUŽITE ALTERNATÍVNY SPÔSOB.

SPUSTITE MEMU 1 A POMOCOU KLIKÁTKA  SO SYMBOLOM TROCH BODIEK SPUSTITE MENU 3

2.4. MENU 4 - POSUN V MESIACOCH

FUNKCIE :
1 - POSUN V MESIACOCH NAZAD
6 - POSUN V MESIACOCH VPRED
2 - MANUÁL / HELP
3 - ĎALŠIE APLIKÁCIE
4 - OBJEDNAŤ AKTIVAČNÝ KĽÚČ
5 - VLOŽIŤ AKTIVAČNÝ KĽÚČ

VYVOLANIE MENU 4 - ALTERNATÍVNY SPÔSOB

POKRAČOVANIE

POTIAHNUTÍM PRSTA Z HORNÉHO OKRAJA SMEROM DOLE

SPUSTÍTE "HORNÉ MENU 4"

--------------------------------------------------------------

AK MÁ VÁŠ MOBIL NA HORNOM OKRAJI OBRAZOVKY ZLOM, MÔŽE BYŤ PROBLEMATICKEJŠIE VYVOLAŤ POTIAHNUTÍM PRSTA " MENU 4".

PRE TO POUŽITE ALTERNATÍVNY SPÔSOB.

SPUSTITE "MEMU 3" A POMOCOU TLAČÍTKA SO SYMBOLOM ŠÍPKY SPUSTITE MENU 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

info@moja-apka.sk

© Hermes All rights reserved